מעגלים מודפסים Board Design

קובצי גיבוי

לאחר כל שלבי ה-layout אנו שומרים באופן אוטומטי את קובצי מסד הנתונים של המעגל המודפס, כך שאנו יכולים לחזור לאחור ולעבוד על הקבצים הקודמים אם הדבר הכרחי. טרייס עריכת מעגלים מודפסים תמיד שומרת ומאחסנת קובצי מסד נתונים של המעגל המודפס, ויוצרת גיבוי שלם של קובצי הייצור הסופיים. אנו נוהגים לשמור ולהחזיק את כל הקבצים והמידע של כל הפרויקטים שלנו בתקליטורים \ דיסקים קשיחים ניתנים להסרה \ שרת דיסקים קשיחים. איננו שומרים רק את הקבצים, אלא גם את הודעות הדואר האלקטרוני שנרשמו בזמן תהליך ה-layout, בתוך תיקיית הפרויקט של הלקוח.
אנו נוהגים להדפיס את כל המפרטים \ המלצות ה-footprint layout. כמובן שאנו מדפיסים גם את האישורים החשובים ביותר של הלקוחות – ה-PDR (Preliminary Design Review – לאחר מיקום הרכיבים) וה-CDR (Critical Design Review – לאחר ניתוב ה-traces). אנו שומרים את העותקים המודפסים האלה בתוך תיק הפרויקט של הלקוח.   
© Copyright 2012 | All Rights Reserved to TracePcb Ltd.