מעגלים מודפסים Board Design

שותפים


פעילות השותפים של טרייס עריכת מעגלים מודפסים מפתחת שיתוף פעולה עסקי ומעניקה ללקוחותינו פתרון מלא עבור פרויקטי Turnkey.

טרייס עריכת מעגלים מודפסים מודה תמיד לשותפים העסקיים עבור ההשקעה, המאמץ וההצלחה במימוש הפרויקטים של לקוחותינו.

טרייס עריכת מעגלים מודפסים תמיד מחפשת שותפים עסקיים חדשים ובריתות עסקיות חדשות.
מתכננים מכניים \ מתכנני לוחות \ יצרני מעגלים מודפסים
 • DGTRONIX
 • L-ROSE
 • LARCH
 • UNISOR
 • ELBATECH
 • ARAN
 • XICORE
 • ARBOL
 • CARMEL
 • REDLER
 • ISRATEK
 • GANOT
   
© Copyright 2012 | All Rights Reserved to TracePcb Ltd.