מעגלים מודפסים Board Design

CAM350


 


CAM350 של DownStream Technologies
  • תמיכה ב-ODB++
  • השוואת netlist בכדי לוודא שנתוני ה-Gerber תואמים את כוונות התכנון
  • בקרות חוקי תכנון (DRC) בכדי לאמת את היחס בין נתוני ה-Gerber לתכנון ה-layout
  • חוקים ודרישות מהיצרן שלך
   
© Copyright 2012 | All Rights Reserved to TracePcb Ltd.