מעגלים מודפסים Board Design

ניתוח EMI/EMC

 ניתוח EMI/EMC מאפשר לצפות התנהגות EMI/EMC כבר בשלב התכנון של המוצר. ניתן לזהות בעיות קריטיות ולתקן אותן כבר ברמת תכנון ה-layout. ניתן לבצע ניתוח ומיטוב של ה-layouts בכדי לטפל בנושאי תאימות EMC וכך לקצר את הזמן לשיווק. מתבצעות סימולציות של קרינת near field (מגנטית) ו-far field (חשמלית) ומופקים דוחות לצורך ניתוח.

תוצאות סימולציית EMI

   
© Copyright 2012 | All Rights Reserved to TracePcb Ltd.