מעגלים מודפסים Board Design

שלמות הספק

ניתוח התנהגות PDS (מערכת בעלת הספק מבוזר – Power Distributed System):

מנוע לניתוח frequency domain משלב בין ה-power planes השונים וחוזה Z(f) בנקודות שונות ב-power plane

ניצן לבצע סופרפוזיציה של תרשימי Z(f) כדי לאתר במהירות אזורים בעייתיים במערכת העברת ההספק
   
© Copyright 2012 | All Rights Reserved to TracePcb Ltd.