מעגלים מודפסים Board Design

צ'קליסט

ספריה \ footprint:
זו הסיבה הנפוצה ביותר לשגיאות קריטיות בעריכת מעגלים מודפסים. הכרחי ביותר לבצע בדיקה כפולה של footprints בנויים בשלב המוקדם בעריכת המעגל המודפס.
1. בדיקת תאימות לסכמה \ למספר הרכיב ברשימת החלקים (BOM)
2. padstack: גדלי ה-pad, משחת ההלחמה והמפתח (opening) של המסכה
3. pinout
4. גודלו וגובהו של הגוף
5. סימון pinout על משי והרכבה.
מיקום:
1. קובצי DXF/DWG: דרישת נתוני Height map – keep out
2. מיקומם של חורי mounting
3. בדיקת הכיוון של מיקום המחבר
4. בדיקת רכיבים מקוטבים.
ניתוב:
1. פרטי stack up: מעקב אחרי העובי עבור כל קבוצת net (אותות נדרשים של Power/Ground או אותות בקרת עכבה)
2. בדיקת השעון או nets קריטיים אחרים הדורשים פרטים מיוחדים של ניתוב ומרחב
3. אותות החוצים planes מופרדים
4. מספיק קדחים ל-nets בזרם גבוה.
 
פרטי ייצור:
1. בדיקת פרטי ה-layer stack-up \ עובי המעגל המודפס
2. בדיקה של דרישת הלקוח באשר לשם ולמספר של הלוח
3. פרטי ממדי הלוח וה-drill במעגל המודפס
4. הפרטים של האותות המבוקרים על ידי עכבה
5. השוואת IPC netlist.
   
   
© Copyright 2012 | All Rights Reserved to TracePcb Ltd.